دوره های آموزش زبان

دوره ها آموزشی سفیر دانش در مقاطع کودکان و بزرگسالان به شرح زیر برگزار می شود

دوره ترمیک

کلاس ها 2 روز در هفته و هر تایم آموزشی 1 ساعت و 45 دقیقه

دوره فشرده

کلاس ها 3 روز در هفته و هر تایم آموزشی 3 ساعت

کلاس های یک روز در هفته

این دوره مناسب افرادی است که فرصت کمی برای حضور در کلاس دارند.

کلاس های جمعه

این دوره به صورت یک روز در هفته و در روزهای جمعه برگزار می شود.

دوره تافل

دوره‌های TOEFL در چهار ترم، هر ترم 2 ماه، 16 جلسه‌ایی

دوره IELTS

دوره‌هـای IELTS در چهار ترم، هر ترم 2 ماه، 16 جلسه‌ایی برگزار می شود

برخی از مشتریان